СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Уклей (Alburnus alburnus)

Уклеят е представител на семейство шаранови. Тялото му е продълговато, странично сплескано тяло. Гърбът най-често е зелен, синьо зелен или сиво зеленикав, а понякога и с по-тъмен маслинов оттенък. Част от оцветяването на гръбчето сякаш премива странично и по-надолу, където се губи в подчертано металното сребро на люспите. Перките му най-често са сивкави, като в основата си могат леко да жълтеят. Долната челюст на уклея е не само по-дълга от горната, но е и характерно извита нагоре. Храни се храни предимно със зоопланктон, в повърхностните слоеве на водата, преследвайки и малки мухи, комари и други малки насекоми. Достига полова зрелост на втората си година. Размножава се през пролетта като се събира на големи пасажи. В нашите води тази риба е разпространена почти навсякъде с изключение на високопланинските реки в пъстървовата зона. Обича дълбоки водоеми с бистра и чиста вода – язовири, кариери, реки със средно течение. С него се хранят почти всички хищници и е важна част от хранителната верига. Уклеят е типична стадна риба. Желателна е захранка, която може да съдържа накиснат хляб, кюспе на прах, трици, стрити на прах бисквити.... Захранката не трябва да пада на дъното, а да стане на облак. Лови се на плувка или на булдо. За стръв се използва предимно белият червей, дребни мушички и мравките. Добри резултати дава и тестото. Консумира се предимно пържен. Минимално допустимите размери за улов на Уклей (Alburnus alburnus) са 15 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.