СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Барбуня (Mullus barbatus ponticus)

Барабуня, Султанка. На дължина достига около 21 см и тегло около 140 г. Разпространена е в Черно море и е крайбрежна морска риба. Малките рибки се различават от възрастните по външния си вид и начин на живот. Те са по-продълговати, със заострена муцуна и обитават повърхностните слоеве. На възраст около 1,5 месеца преминават към дънен начин на живот и придобиват белезите на възрастните риби. Съзряват полово на 1-2 години. Размножават се от юни до септември. Mалките се хранят със зоопланктон а възрастните - с дънни безгръбначни и дребни риби. Живее около 10-12 години. Зимува около Босфора като на пролет мигрира на север по българското крайбрежие където се размножава. На есен се връща обратно към Босфора. Има незначителен дял за стопанския риболов. Консумира се пържена. Минимално допустимите размери за улов на барбуня (Mullus barbatus ponticus) са 12 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.