СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Попче (Gobiidae)

Попчетата са семейство костни риби. Притежават коремни перки, които са сраснали във вендузи, които служат за прикрепването на рибите към дъното. Това ги определя като дънни риби. Името им произлиза от една малка кост на гърба която е под формата на кръст. Те са най-голямата група защитени риби в Черно море. 8 вида са защитени - Малко попче (Pomatoschistus minutus), Дългоопашато попче, Ивичесто попче (Gobius bucchichi), Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus), Мраморно попче (Proterorhinus marmoratus), Змиевидно попче (Gobius cobitis), Стронгил (Neogobius melanostomus), Сирман (Neogobius syrman), Лихнус (Mesogobius Batrachocephalus) и Ратан (Neogobius ratan). Лови се на дъно и за стръв се слагат парчета от миди, скариди, парчета от рибки и други дребни морски организми. Може да се лови и на плувка. Имат бяло крехко месо с отличен вкус. Консумират се предимно пържени. Минимално допустимите размери за улов на тревно попче (Gobius ophiocephalus) 12 см, дебелоустно кафяво попче (Neogobius platyrostris) 12 см, широкоглаво попче (Neogobius cephalarges) 12 см, стронгил (Neogobius melanostomus) 12 см, лихнус (Mesogobius batrachocephalus) 15 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.