СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Речен Кефал (клен) (Leuciscus cephalus)

Речният кефал е от семейство шаранови. Най-универсалната и разпространена риба в нашите води. Главата му е с характерното широко чело, голяма уста с удебелени устни. Тялото е обло и вретеновидно. С нарастване на възрастта става леко сплескано странично. На дължина достига около 80 см, а тегло около 6–7 кг. Най-често се ловят риби около 200-500 гр. Изключителен и силен плувец, много борбена риба. Стремителното тяло на клена завършва с мощен опашен плавник. Гърбът е тъмнозелен, кафеникаво зелен или тъмно сив. Надолу страните са зеленикаво сребристи или жълто златисти, като коремът винаги е с няколко степени по-светъл и блестящ. Люспите са едри и подредени правилно. Предните гръдни чифтни перки са оранжеви. Коремните и аналната основно бият на червено, а гръбната перка и опашният плавник обикновено са опушено сиви или сивкаво зеленикави. Има отличното зрение. Любими места за едрите кленове са в близост до отвесните, стръмно спускащи се във водата брегове и надвиснали или паднали във водата дървета, дебнейки рибета, рачета, малки жабчета и насекоми. Речният кефал предпочита чакълесто или пясъчно дъно. Типично дневна риба. Лови се на плувка, булдо, спининг с блесни, воблери и силиконови примамки, на дъно, "Драшкович". Най атрактивния метод е с мухарка. За стръв се използват някои насекоми – майски бръмбар, пчели, търтеи, мравки, гъсеници, скакалци, черни щурци, домашни мухи. Добър резултат дават и торните, земните и белите червеи, малките рибета с продълговата форма – кротушки, лещанки, кубинки и щипоци. Отлична стръв са ручейниците и пиявиците. Клена обича и малките жабчета, поповите прасета и дребните плодове, като череши, вишни, джанки, черници и зърна от черно грозде, вареното жито, млечната царевица и тесто. Той е най-достъпната риба за спортен риболов у нас. Месото му е бяло и с дребни костици. Консумира се предимно пържен. Става и за печене. Няма изразени кулинарни и вкусови качества. Минимално допустимите размери за улов на речен кефал (Leuciscus cephalus) са 22 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.