СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Бяла мряна( Barbus barbus)

У нас се срещат четири вида мрени. Бяла мряна (Barbus barbus), балканска мряна (Barbus meridionalis petenyi), маришка мряна (Barbus cyclolepis) и резовска мряна (Barbus tauricus Kesseler). Тялото е вретеновидно и покрито със ситни здраво захванати люспи. Главата на рибата е малко източена и удължена. Устата е долна с месести и здрави устни, има два чифта мустачки. Първата двойка по-големи мустачки е разположена в ъглите на устата, а втората двойка се намират на върха на муцуната. Очите са малки, а гръбната перка – голяма и извисена. В началото си тя има здрав твърд назъбен лъч. Аналната перка е скъсена и прибрана към тялото. Опашният плавник е мощен, със стремителен силует. Чифтните коремни плавници и аналната перка са оранжево жълтеникави, а гръбният и опашният плавник са сивкаво кафяви. Гърбът и е кафяв или по-тъмен, страните и преливат в златно зеленикаво, а коремът е светлобежов или мръсно бял. Тя е от семейство шаранови. Дънна и стадна риба. У нас се среща главно в Дунав и неговите притоци. На дължина бялата мряна достига 80–100 см, а на тегло 6–8 кг. Храни се само по дъното, като предпочита то да е чакълесто, глинесто или каменисто. В менюто и влизат ларви на насекоми, червеи, пиявици, мекотели и други малки водни организми. Лови се на плувка или дъно. За стръв се използват бели, земни червеи и други мекотели. Учудващо добър резултат дава и кашкавалът. Месото и е бяло с множество дребни кости. Консумира се предимно пържена. Става и за печене и задушаване. Минимално допустимите размери за улов на бяла мряна (Barbus barbus) 25 см, черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis petenyi) 17 см, маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.