СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Цаца (Sprattus sprattus)

Цацата е морска риба от семейство селдови. Тялото и е странично сплеснато, а люспите са сребристо сиви на корема и тъмно сини на гърба. Перките са тъмнокафяви. Достига тегло около 10 г и дължина до 16 см. Живее на стада и се храни със зоопланктон. Важна част от хранителната верига. С нея се хранят много други риби. Има стопанско значение и се замразява, маринова, осолява, консервира и пържи. Минимално допустимите размери за улов на цаца (Sprattus sprattus) е 7 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.