СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Дунавска скумрия, Карагьоз (Alosa pontica)

Карагьозът, или дунавската скумрия, е представител на семейство селдови. На дължина достига до 36-38 см, теглото до 600-700 гр. Тялото е странично сплеснато, удължено и ниско. Има ясно изразен коремен кил от шиповидни люспи. Главата е къса. Очите са с развити мастни клепачи. Устата е сравнително голяма, като задния и край задминава окото. Челюстите са еднакво дълги със зъби. Горната челюст е изрязана по средата. В надлъжната линия. В основата на опашната перка има 2 удължени люспи. Над основата на коремните перки има триъгълна заострена люспа. Карагьозът е проходна риба, приспособен е да живее и в сладки и в солени води. Разпространен е в Черно и Азовско море. За размножаване навлиза в реките. Храни се със стадни риби като хамсия, цаца, атерина и др. По време на размножаването в реките не се храни. Карагьозът има стопанско значение и е обект на промишлен риболов в България. Улавя се главно през март и април, по време на пролетната миграция. Ценен стопански вид. Карагьозът е вкусна риба. Има различни начини за приготвянето му. На скара е чудесен. Минимално допустимите размери за улов на карагьоз, дунавска скумрия (Caspialosa pontica/Alosa pontica) са 22 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.