СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Платерина (Liza aurata)

Платерината е морска риба и прилича на иларията, но е значително по-голяма. На дължина достига до 60 см, а на тегло до 1,5 кг. Важен морфологичен белег е жълтото петно върху хрилните капачета. Храни се с личинки на насекоми и други безгръбначни. Ловят се на дъно като кефал, но с по-фина линия и по-ситни куки. За стръв се използва морски червей или скарида. Вкусна риба, но с доста кости. Консумира се предимно пържена. Минимално допустимите размери за улов на платерина (Liza aurata) са 25 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.