СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Бабушка (Rutilus rutilus)

Бабушката е една от най-широко разпространените риби у нас и е от семейство шаранови. Тя е типична стадна риба. При благоприятни условия за развитие достига на дължина около 40 см, а на тегло около 1 кг. Най-често се ловят риби с дължина между 10-20 см. Малките бабушки са по-вретеновидни, но след като достигнат 15-20 см дължина, започват да се развиват във височина. Тялото е странично сплескано, с едри и добре открояващи се сребристи люспи и ясна странична линия. Гърбът и е зелен, сивозелен, кафяво зелен до маслинено тъмен. Гръбната и опашната перка често са сиво зелени, като се случва и да червенеят. Долните двойни плавници са червеникави, а аналната перка е оранжево-червена с потъмняване на върха. С възрастта червеният цвят на перките се засилва. Окраската наподобява тази на червеноперката и това дава основание на повечето риболовци да ги бъркат. Главата на рибата е сравнително малка, а муцуната е закръглена и тъпа. Очите и са оранжево-червени с изразено червено петно в горната част. Това е един от най-сигурните признаци, по които се различава от червеноперката, при която очите са жълти. Среща се в реки със средно и бавно течение, язовири, езера, гьолове, блата... Предпочита места с наличие на водна растителност. Тя е изключително адаптивна към мястото на обитаване, поради което често формата и цветовете не търпят изменение. Предпочита средните и долните водни пластове с пясъчно, глинесто, но не много тинесто дъно. Храни се с насекоми, личинки, червеи, ларви... В нашите водоеми бабушката все още се среща доста често в подходящите за нея места. По-малките рибки често се държат близо до брега. Лови се с тънки влакна и малки кукички. Малка и добре балансирана плувка. Захранването е желателно. Захранката на избраното място се прави с чести подавания на малки порции. В захранката може да се добави и кускус, варено жито, топчета качамак и бял или торен червей, ароматизатори. Използва се като стръв за хищници. Малките бабушки - до 5-6 см, са любима храна на костура. На по-големи - 10-12 см, се лови бяла риба, а над тези размери се лови щука или сом. Бабушката е предпочитана и широко използвана стръв. Най-често тя се закача под гръбната перка или странично в дебелата част на опашката. Възможен е и монтаж на "Драшкович". Месото на бабушката е бяло. Консумира се предимно пържена. Няма добри вкусови качества и не е от ценните риби.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.