СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Морски кефал (Mugil cephalus)

Морския кефал е една от малкото морски риби които не са хищници и не се хранят с риба. Тялото е покрито с едри люспи. Главата е широка, гръбно - коремно сплесната, с големи очи. На дължина достига около 60-75 см и на тегло до 3-4 кг. Морска, стадна и бързоподвижна риба. Среща се по крайбрежието на Черно море, в устията на реките вливащи се в него и крайбрежните езера. Полово съзрява на 2-3 години. Размножава се през периода от юни до септември на вътре в открито море. Живее до 6 години. Има най-голям темп на растеж в сравнение с другите кефалови риби. Лови се предимно на дъно. Може и на плувка когато е в повърхностния слой. За стръв се използва блатен червей. Консумира се предимно на скара или пържен. Минимално допустимите размери за улов на морски кефал (Mugil cephalus) са 25 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.