СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Морска котка (Dasyatis pastinaca) Внимание ОПАСНА!

Морската котка е хрущялна скатова риба, която се срещаща и в Черно море. Тялото и е ромбовидно, голо и гладко. Опашката е нишковидна, притежава назъбен опашен шип, в долната му страна има отровни жлези. При убождане се предизвиква сърцебиене и силна болка, а понякога и парализа. Морската котка е хищник. храни се с по-дребни риби, безгръбначни и ракообразни. Гръбната и страна е леко изпъкнала, а коремната е плоска. Няма гръбна и опашна перка. Окраската на гърба е тъмносива до кафява, а коремът бял. Дължината на черноморските котки достига до 100 см, но най-често се ловят екземпляри около 30—60 см с тегло 6—10 кг.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.