СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Балканска мряна (Barbus meridionalis petenyi)

У нас се срещат четири вида мрени. Бяла мряна(Barbus barbus), балканска мряна(Barbus meridionalis petenyi), маришка мряна (Barbus cyclolepis) и резовска мряна (Barbus tauricus Kesseler). Тялото е вретеновидно и покрито със ситни здраво захванати люспи. Главата на рибата е малко източена и удължена. Устата е долна с месести и здрави устни, има два чифта мустачки. Първата двойка по-големи мустачки е разположена в ъглите на устата, а втората двойка се намират на върха на муцуната. Балканската мряна е от семейство шаранови. Дължината на черната мряна рядко надхвърля 35 см, а теглото може да достигне до 1 кг. Цветовете на мряната силно зависят от околната среда. Най-често е златиста, изпъстрена със ситни тъмни петънца. Гърбът при балканската мряна винаги е по-тъмен, понякога до опушено бронзов или изразено сиво-черен. Плавниците най-често са жълтеникави на цвят, но ако рибата е в брачен период, те могат да бъдат и оранжеви. Черната мряна е типична стадна риба. Храни се с пиявички, тинявци, мамарци, ручейници, ларви и червеи. Обича чисти и бързи води. Силна и борбена риба. Лови се на плувка, на дъно и на полутежко с малка тежест. Рибарите, които са се специализирали в мренския риболов използват риболов на полутежко. За стръв се използват бели и торни, земни червеи, мачкан хляб, малки пиявички, а най-добрата стръв са мамарците и ручайниците. Месото е бяло и много нежно. Добри вкусови качества. Приготвя се предимно пържена. Минималните размери за улов на Бяла мряна (Barbus barbus) 25 см, Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis petenyi) 17 см, Маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.