СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

Тялото на черноморската акула е източено вретеновидно. Покрито е с дребни люспи, обърнати с шипчетата си назад. Устата е разположена на долната страна на главата и има форма на дъговидна напречна цепнатина. Очите са слабо източени по дължината на главата. На гръбната перка има свободен шип. Опашната перка е несиметрична, горната половина е по-голяма от долната. Гърбът е тъмносив, осеян с бели петна, а коремът - белезникав. На дължина достига до 150 см, а на тегло до 12 кг. Черноморската акула живее на пасажи, предимно в дънните слоеве. Храни се с по-дребни риби, като писия, попчета, скумрия и др. Размножава се от септември до ноември. Не е агресивна към хората. Месото и е вкусно и ценно. Има различни рецепти за приготвянето и. Среща се в менютата на рибните заведения. Минимално допустимите размери за улов на черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) са 90 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.