СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Платика (Abramis brama)

Платиката е риба от семейство шаранови. Главата и е малка, силно странично сплескано тяло с характерна висока гърбица, която с лека извивка започва след главата. Аналният плавник е продълговат като кил и около него няма люспи. На дължина достига да 60 см и тегло около 5–6 кг. Перките са сиво-черни на цвят и дори в брачния период си остават такива. Тялото е широко и приплеснато отстрани. Цветът на рибите варира с възрастта или заради характера на водата, която обитават. Малките платики до втората си година не са с така изразена гърбица. Цветът им е сребрист. С възрастта рибата расте във височина, която достига до една трета спрямо общата дължина на тялото. Цветът и също търпи изменение, като гърбът става тъмно кафяв до тъмно сивкав, а странично рибата започва да придобива все по-отчетлив бронзов оттенък. Устата е малка, полудолна, но е способна да се разпъва напред. Тя е типична стадна риба, която живее в придънния слой на водата, който рядко напуска. Среща се в Дунав и долното течение на вливащите се в него реки, но е изкуствено разселена и в много вътрешни водоеми. Платиката е топлолюбива и отлично се развива в топлите водоеми. В реките тя се държи около шаварите, граничещи с дълбоки заливи и ями с обръщане на течението. Предпочита глинестите и леко тинестите дъна. По-рядко можем да я открием в район с пясъчно дъно. Храни се с дънни организми, които извлича, като засмуква тиня и я предъвква. Обича и червеи, личинки, пиявички и някои видове мекотели. Платиката расте бавно до втората си година. След това ускорява темпа на растеж и трупане на тегло. Достига до 15–20-годишна възраст.

Захранката е задължителна. За предпочитане са готовите от магазините. Овлажнява, примесва се и се пресява. Добавят се бели червеи, след това се правят топки, които се мятат в избраната за риболов. Платиката е много внимателна, плашлива и предпазлива риба, която се плаши лесно от всеки по-силен шум или плясък. При тихи и прозрачни води можем да забележим и леко размътване в зоната на обитаване и излизат мехурчета. Лови се както на плувка, така и на дъно с малки кукички и пружина. На някои от кукичките се слага малко топче стиропор. За стръв се използват бели, торни червеи, варено жито и някои дънни мекотели. Месото и е бяло и нежно. Консумира се предимно пържена. По големите платики стават за печене и плакии. Няма ценни вкусови качества. Минимално допустимите размери за улов на платика (Abramis brama) са 20 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.