СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Сафрид (Trachurus trachurus)

Черноморският сафрид е пасажна риба, широко разпространена по нашето Черноморие. Сребриста, с тъмнозеленикав синеещ се гръб. Без люспи, но с големи люспи в ясно очертаната странична линия. Голяма глава с уста с мощна челюст със ситни зъбки. На дължина достига до 25 см и тегло до 100 грама. По-ситните екземпляри се хранят със зоопланктон, а едрите с дребни риби – хамсии и цаци. Черноморският сафрид е любим обект за любителски морски риболов. Най-атрактивен е начинът да се лови е на чепаре през август – октомври. Лови се и на плувка като за стръв се използват парченце от морски червей, скарида или торен червей. Макар и дребна риба, тя е изключително вкусна. Подходяща е за прясна консумация и за консервиране. Минимално допустимите размери за улов на сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) са 12 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.