СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Кротушка (Gobio gobio)

Кротушката е малка вретеновидна, сладководна, пасажна риба от семейство шаранови. Главата е сравнително едра, с големи очи и долно разположена уста, в ъглите на която има по едно мустаче. Тялото и е вретеновидно с хармонично поставени жълтеникави перки, които са изпъстрени с тъмни пресечени линии. Гърбът е зеленикаво кафяв, сивкав или дори маслинен. Люспите са сравнително едри за размера и. Характерно е, че по тях няма слуз. От двете страни на тялото по протежение на страничната линия са оформени ивици от по-тъмни петна. Техният цвят може да варира от тъмно кафяв през почти черен до синкаво черен. На дължина достига около 20 см и тегло около 100 г. Обитава плитчините на реките с равно и средно течение, също и в пясъчните и каменисти плитчини на язовирите, езерата, баластиерите, старите корита... Там пасажите от кротушки целодневно ровят по дъното, търсейки храна. През зимата не изпадат в летаргия, а продължават да се хранят с по-малка интензивност. Лови се предимно на плувка. За стръв се използват бели и торни червеи, както и топчета хляб. Кротушката е добра стръв за хищници, тъй като е в менюто им. Консумира се пържена.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.