СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Распер (Aspius aspius)

Расперът е от семейство шаранови. Една от нашите най-бързо плуващи риби. Отличен плувец със стремителен издължен силует и мощно тяло. Силна и борбена риба. Често го бъркат с речния кефал, но за разлика от него расперът не е толкова вретеновиден. По скоро прилича на голям уклей. На дължина достига около 60–80 см, а на тегло 6–7 кг. Гърбът му е широк, синкав или тъмносив с леко странично преливане. Люспите са сравнително ситни, а перките големи, щръкнали и сивкави на цвят. Очите му са жълти със зелена черта в горния край. Опашният плавник е могъщ и широк с твърди лъчи с дълбоко стреловидно изрязване в средата. Устата на распера е голяма, с тъмна издатина на долната челюст. Главата му е леко заострена. Расперът е хищник и се храни предимно с дребни рибки. У нас популацията му е главно в Дунав и неговите притоци, но се среща и в долните течения на Струма, Места, Тунджа и някои по-големи язовири. Любимите му места са бързеите и горните пластове на води с умерено до силно течение. Понякога се държи в по-дълбокото, откъдето изненадващо атакува. Лови се на плувка , булдо, спининг, "Драшкович" и мухарка. Понякога може да се хване и на дъно. Най-често използвания метод е спининг с блесни и воблери. За мухарка се използват стримери и сухи мухи. На плувка се използват малки рибета, мухи, пчели или скакалци. Месото му е бяло и с малки кости. Консумира се пържен или печен. Минимално допустимите размери за улов на распер (Аspius aspius) са 25 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.