СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Илария (Liza saliens)

Илария морска риба от семейство кефалови. Разпространена е в източната част на Атлантическия океан, Средиземно и Черно море. Тя може да живее и в сладки и в силно солени води. Обитава крайбрежията, заливите, лагуните и устията на реките. Тялото и е удължено и достига около 50 см, а на теглото около 1 кг. Иларията се размножава в открити води през топлите месеци от годината. Животът и е около 8 години. Лови се дъно като кефал, но с по-фина линия и по-малки куки. Също и на плувка. За стръв се използва морски червеи или скарида. Консумира се предимно пържена. Минимално допустимите размери за улов на илария (Liza saliens) са 22 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.