СЛАДКОВОДНИ РИБИ
начало бабушка балканска мряна бяла мряна бял амур бяла риба каракуда костур кротушка лин морунаш пъстърва платика распер речен кефал скобар сом толстолоб шаран щука уклей червеноперка

ЧЕРНОМОРСКИ РИБИ
барбуня делфин зарган илария калкан лаврак лефер лихнус морски дракон морски дявол морски кефал морска котка морска лисица паламуд писия платерина попче сафрид скорпид хамсия цаца черноморска акула черноморска скумрия

ПРОХОДНИ РИБИ
дунавска скумрия есетра змиорка моруна пъструга

Пъструга (Acipenser stellatus)

Пъстругата е проходна риба от семейство Есетрови. Тялото е удължено вретеновидно с пет надлъжни реда плочки: гръбен, два странични и два коремни. Главата е издължена като устата е на долната страна. Има къси мустачки. Опашният плавник е несиметричен. Oкраскатa на гърба е светлокафява, червеникава или сива, понякога със зеленикав оттенък. Отстрани този цвят е по-ясно изразен. Коремът е жълтеникав или бял. На дължина може да достигне до 2 м, а на тегло 50 кг. Пъстругата живее в Черно, Азовско и Каспийско море, а за размножаване навлиза в големите реки, вливащи се в тях. Женските екземпляри дават до 1-2 кг. черен хайвер, който е скъп деликатес. Хайверът се изхвърля през април и май. Отглеждат се изкуствено и във ферми. Храни се с миди, ракообразни, малки риби и други дънни организми. Има голямо стопанско значение. Месото и е с превъзходни вкусови качества и се предлага в реномираните рибни ресторанти. Минимално допустимите размери за улов на пъструга (Acipenser stellatus) са 120 см.

Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.